Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste / Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laadittu 1.2.2018, päivitetty 25.5.2018.

Rekisterinpitäjä
Lankaputiikki Silmukka (y-tunnus 2786674-4)
Pinninkatu 25, 33100 Tampere
sähköposti: info@lankaputiikkisilmukka.fi
puhelin: 050 4141 540

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Elli Pettersson, info@lankaputiikkisilmukka.fi, p. 050 4141 540

 

Rekisterin nimi

Lankaputiikki Silmukan verkkokaupan asiakasrekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Lankaputiikki Silmukan verkkokauppaan rekisteröityneen asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin, sekä asiakasviestintään. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan asiakkaan luvalla mahdollisesti käyttää Lankaputiikki Silmukan markkinointiin ja asiakasviestintään.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan perustiedot: asiakasnumero, sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

Rekisteriin ei kerätä ns. lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja. Tiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan.

 

Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot ovat pääsääntöisesti asiakkaan itsensä antamia. Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan erillistä lupaa. Epäillyissä väärinkäytöstapauksissa voidaan tietoja luovuttaa viranomaisten käyttöön. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterin tiedostot sisältävä palvelin sijaitsee Euroopan Unionin alueella asianmukaisesti lukitussa ja valvotussa tilassa.

 

Tietojen oikeellisuus

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti tarkista tietojen oikeellisuutta. Verkkokauppaan rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa, päivittää ja täydentää itse syöttämiään henkilötietoja asiakastilillä. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot paitsi em. tavalla omatoimisesti myös ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

 

Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu lähettämällä tarkastuspyyntö rekisteriasioita hoitavalle henkilölle yrityksen osoitteeseen. Tarkastuspyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu tai se voidaan vaihtoehtoisesti tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Rekisteröity voi myös itse tarkastaa, korjata ja päivittää tietojaan kirjautumalla asiakastililleen.